Tidal Consult

Tidal Consult tilbyder

- Rådgivning om biodiversitet i solcelleparker

- Luftfotos og videos vha. drone og andre fotografiske opgaver

- Offshore surveys af fugle og havpattedyr

- Registrering og langtidsovervågning af fugle

- Biologiske forundersøgelser

- Overvågning af padder, krybdyr og græshopper

- Miljøvurderinger i Danmark og Grønland

- Vådområdeforvaltning

- Overvågning og ringmærkning af hedehøg

- Ekspeditionsleder, guide og rejseleder i Arktis, Antarktis og Alaska

- Undervisning og formidling, kursusleder


Stor Vandsalamander idal ConsultT
Havmøller toTidal Consult dronefoto
STor Lappedykker.
STor Lappedykker.
Østerø Sø. Knudshoved på Fyn. Storebæltsbroen i baggrunden.
Stjernen. Store Dyrehave. Nordsjælland.
Ser på Moskuokser i Blomsterbugten. Nordøstgrønland.
Stevns Klint. World Heritage Site.
Bæverbo i mose ved Arresø.
Sneum Engsø. Nationalpark Vadehavet.
lmr_johannes båd  _ (1)
lmr_johannes båd _ (1)
lmr_vestre kirkegård luft
lmr_vestre kirkegård luft
DSC_6317
DSC_6317
DJI_0006
DJI_0006
lmr_jagtfalk4
lmr_jagtfalk4
lmr_slusen_tidal
lmr_slusen_tidal